Overhold venligst hastigheden på 

20 km/t på grusvejen. Undgå 

derved at påkøre børn, løse 

hunde, råvildt og heste.

Legestuearealerne kan i hverdagene

bruges som lufte- og

træningsarealer indenfor butikkens

åbningstider (se her)

 

Samme pris som ved legestuen om lørdagen; kr. 20,- og betales

i butikken