UCII er et nyt og unikt produkt til hunde med gigt.

Når en hund for gigt, ødelægges brusken, og kollagen type II bliver blotlagt i leddet. Kroppens immunforsvar (T-lymfocyttene) kender ikke dette kollagen, og reagerer som var det noget fremmed der skulle bekæmpes. Denne reaktion kaldes inflammation, og det er herfra gigtsmerterne stammer.

Når hunden fodres med Flexadin Advanced UCII, præsenteres de nye T-lymfocytter for kollagen type II i tarmen, og lærer det derved at kende. T-lymfocytterne betragter derefter ikke kollagen type II som noget fremmed for kroppen, og inflammationen i leddet udebliver.

I et klinisk studie hvor man delte en gruppe hunde med gigtsmerter op i 4 grupper, viste et tydelig reduceret smerteniveau hos gruppen der fik Flexadin Advanced UCII efter 60 dage, og en yderligere forbedring helt frem til dag 150 efter påbegyndelsen af behandlingen (se grafen nedenfor, Flexadin Advanced UCII er den grønne søjle, de ubehandlede hunde er den lilla søjle længst til venstre, mens den blå søjle er de traditionelle kosttilskud til gigtpatienter med glycosamin og chondroitin).